Sredinom decembra u opštini Srbobran realizovano je 10 predavanja na temu bezbednosti na Internetu. Predavanje su održana za sve učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola kao i za prvi i drugi razred gimnazije.

U sklopu projekta predavanja učestvovale su osnovne škole: sa teritorije opštine Srbobran osnovne škole ”Jovan Jovanović Zmaj” i ”Vuk Karadžić”, iz Turije OŠ ”Petar Drapšin”, iz Nadalja OŠ ”Žarko Zrenjanin Uča”.  Dva predavanja su realizovana u gimnaziji i ekonomskoj školi ”Svetozar Miletić”.

Predavač Katarina Jonev iz Beograda upoznala je učenike sa svim opasnostima i mogućim zloupotrebama sa kojima se svakodnevno mogu susresti u sajber prostoru.

Pažnju učenicima posebno je držalo navođenje konkretnih primera koji su se desili u našoj zemlji, a tiču se elektronskog nasilja među mladima, izloženosti opasnosti pred internet predatorima koji svakodnevno vrebaju na društvenim mrežama, u prvom redu pedofilima, trgovcima belim robljem i ucenjivačima koji iznuđuju novac od dece i mladih.

-Zaštita dece i mladih na internetu treba da bude prioritet u oblasti bezbednosti, kako na svetskom nivou, tako u Srbiji. Hvala opštini Srbobran to je prepoznala ovaj problem kao jedan od prioriteta. Jer, iz dana u dan raste broj internet predatora i opasnosti koje vrebaju sa globalne mreže. Ali  isto tako, važno je i informisati decu i mlade o postupcima koji se smatraju nedoličnim i nedopustivim na internet ali ih i uputiti kako mogu da se zaštite i kako da reaguju u pojedinim situacijama, kako da se ne izlažu riziku i najbitnije – da zapamte da ne treba da prihvataju svaki zahtev za prijateljstvo u sajber prostoru!

Predavač ih je edukovala o načinima na koji se mogu zaštititi od navedenih opasnosti i uputila na one kojima se mogu obratiti za pomoć ukoliko im je bezbednost na internetu ugrožena, a to su u prvom redu roditelji, nastavnici i kada je potrebno, policija.Učenici su bili zainteresovani i tokom predavanja su slobodno postavljali pitanja i navodili primere ili nedoumice u vezi sa temom.

Organizator predavanja je lokalna samouprava opštine Srbobran kojoj se zahvaljujemo na poverenju i saradnji.

/http://www.srbobran.net/news/1/1821/zatita-dece-i-mladih-na-internetu/

Predavanja u Srbobranu: BEZBEDNOST NA INTERNETU