Digitalno nasilje je trenutno najrasprostranjeniji vid nasilja među decom i uzima sve više maha. Istraživanja pokazuju da je svaki treći učenik u Republici Srbiji doživeo neki oblik digitalnog nasilja).

Calls for a holistic approach to combating digital violence

Međutim, i digitalno nasilje i uznemiravanje su podjednako prisutni i među starijom populacijom.

Ko su zapravo ti ,,hrabri tastatura borci“ odnosno nasilnici na internetu?

(karakteristike se odnose i na mlađe i na starije nasilnike)

 • Nasilnici ,,udaraju“ na nezaštićene žrtve kako bi potisnuli svoje lične strahove
 • Maltretiranjem žrtve, nasilnici podižu svoj ego i samopouzdanje, osećaju se jakim i moćnim
 • Nasilnici na internetu su željni pažnje koju ne dobijaju u stvarnom, fizičkom svetu
 • Neretko su kukavice koje se kriju iza lažnih profila u nadi da ne mogu biti otkriveni
 • Nemaju empatiju prema žrtvi
 • Smatraju da imaju pravo da kažu tj.napišu šta god požele jer imaju pravo na ,,slobodu mišljenja“
 • Uglavnom su to osobe (i deca!!!) koja su u bolu i patnji i jedini način da priušte sebi malo sreće jeste da drugima nanesu bol
 • Nasilnici na internetu su neretko osobe i deca koja doživljavaju nasilje i maltretiranje u fizičkom svetu
 • Nedostaju im ljubav i podrška u stvarnom životu
 • Ne shvataju koliku bol nanose jer ne vide žrtvinu reakciju, strah, patnju, suze
 • Dosada – nemaju prave prijatelje, hobije, interesovanja pa im je digitalno nasilje aktivnost
 • Ne smatraju da svojim ponašanjem i tapkanjem na tastaturi doprinose osećaju sramote žrtve i izlažu je javnom ruganju i podsmevanju
 • ,,Samo su se šalili“ i ,,svi su pisali, što da ne pišem i ja?“
 • Misle da su samo oni u pravu i samo je njihov stav ispravan
 • Ne vide ništa loše u podsticanju mržnje, diskriminacije, širenju neproverenih informacija, psovanju, vređanju i misle da je njihovo ponašanje opravdano

UNFPA launches campaign to fight digital violence against women in PH | Inquirer News

Nasilje na internetu nosi sa sobom mentalne, emocionalne i fizičke posledice.

Žrtva često ne može da podnese da je na meti digitalnih nasilnika, dolazi do pojave anksioznosti, depresije, povlačenja u sebe, izolacije od sredine. Neretko se dešava da žrtva sebe samopovređuje ili pokuša da oduzme sebi život.

The online world is not a safe space for women - S&Ds call for legislative action at an EU level to combat gender-based cyber violence | Socialists & Democrats

Svaki oblik nasilja, bilo u fizičkom, bilo u digitalnom svetu, treba obavezno prijaviti nadležnim službama!

Ko su nasilnici na internetu?