Cilj projekta predavanja o bezbednosti dece na internetu je promovisanje sigurne upotrebe interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pomoć i usmerenje roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju, prepoznaju i reaguju o opasnostima.

Projekat predavanja namenjen je promovisanju kulture ponašanja i bezbednosti dece na internetu.

Naša delatnost je organizovanje prezentacija, tribina, predavanja i to:

  1. Deci, roditeljima, i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama
  2. Saradnja sa gradovima, lokalnim samoupravama i zajednicama u cilju organizacije i održavanja predavanja
  3. U školama sa različitim edukativnim sadržajem,
  4. U društveno odgovornim državnim preduzećima, firmama, korporacijama
  5. Specijalizovana predavanja za sportska društva i sportske klubove
  6. Saradnja sa kampovima za decu i mlade
  7. Iniciranje i učestvovanje u različitim projektima

Stručna, interaktivna, uzrasno priladođena predavanja namenjena su deci različitog uzrasta.

Predavanja takođe mogu biti organizovana i za roditelje dece predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog uzrasta.

* Kursevi o internet zavisnosti, bezbednosti dece na internetu kao i štetan uticaj video igrica i mobilnih telefona na rani razvoj dece su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Ukoliko želite da održimo predavanje u vašoj školi, odeljenju, gradu, sportskom klubu…Kontaktirajte nas putem mejla jonev.katarina@gmail.com

ONLINE PREDAVANJA

Zbog epidemioloških mera i pandemije korona virusa, predavanja se održavaju i u online formatu.

Uz organizovanje webinara o temama iz oblasti bezbednosti na internetu, moguće je organizovati i individualne treninge (za porodicu) ili predavanja za manje grupe.

Do sada su na online predavanjima i radionicama učestvovala deca i roditelji iz 16 zemalja, uključujući i region.