Katarina Jonev Ćiraković je mama, edukator o bezbednosti dece na internetu, preduzetnica. U 23.godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi, u 25oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Doktorant je Fakulteta političkih nauka – smer međunarodne i evropske studije. Master rad pod nazivom ”Sajber bezbednost i međunarodni odnosi” bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Bezbednošću na internetu se bavi zvanično od 2013.godine. Objavila više od 45 naučnih radova u najprestižnijim stručnim časopisima u našoj zemlji. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.  Od 2021.godine predaje predmet ,,Monitoring i zaštita podataka u zdravstu” na master studijama u privatnoj visokoj zdravstvenoj školi.

Od 2015. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na internetu i društvenim mrežama. 2017.je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama.

Do sada je održala više od 450 samostalnih predavanja o bezbednosti dece na internetu i društvenim mrežama širom Republike Srbije za učenike i roditelje osnovnih škola (Beograd, Bogatić, Žabalj, Trstenik, Novi Sad, Temerin, Srbobran, Velika Plana, Vrnjačka banja, Loznica, Šabac, Požarevac, Čačak, Osečina, Mionica, Knjaževac, Novi Pazar, Topola, Smederevo, Inđija, Malo Crniće, Banja Koviljača, Kučevo, Lapovo, Bačka Palanka, Lajkovac, Kikinda, Kraljevo, Prijepolje, Debeljača, Kostolac, Golubac…).

Takođe, održala je više predavanja i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj.

Učestvovala je kao govornik na velikom broju stručnih i naučnih konferencija, javnih tribina i diskusija iz oblasti bezbednosti na internetu.

Direktor je konferencije ,,Bezbednost dece na internetu”, održane u Privrednoj komori Srbije 2019.godine uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Odeljenja za Viskotehnološki kriminal MUPa, Ministartsva prosvete, Ministarstva za telekomunikacije, UNICEFa, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu…

Autor je knjige ,,Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje’’ koja je objavljena 2019. godine. Do danas je štampana u tri izdanja (gotovo 2000 roditelja je ima na svojim policama za knjige).

Na osnivanju Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost u martu 2021.godine održala je predavanje poslanicima u Skupštini Republike Srbije.

Od 2016 – 2019. obavljala je funkciju Predsednika Nadzornog odbora Udruženja ,,IT veštak”

Namlađi je i najduži po stažu stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011.godine.

Bila je Ambasador Srbije inicijative ,,Justuce Initiative” iz Švajcarske na evropskom projektu zaustavljanja seksualne eksploatacije dece na internetu.

Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na internetu. Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja.

Dobitnik je priznanja Udruženja E-razvoj za 2019.godinu za: “Veliko dosadašnje lično zalaganje i doprinos u promociji razvoja informacionog društva Republike Srbije”.

Njeni seminari ,,Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece” i ,,Štetan uticaj video igrica” akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Srbije u nekoliko navrata.

ković je mama, edukator o bezbednosti dece na internetu, preduzetnica. U 23.godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi, u 25oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Doktorant je Fakulteta političkih nauka – smer međunarodne i evropske studije. Master rad pod nazivom ”Sajber bezbednost i međunarodni odnosi” bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Bezbednošću na internetu se bavi zvanično od 2013.godine. Objavila više od 45 naučnih radova u najprestižnijim stručnim časopisima u našoj zemlji. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.  Od 2021.godine predaje predmet ,,Monitoring i zaštita podataka u zdravstu” na master studijama u privatnoj visokoj zdravstvenoj školi.

Od 2015. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na internetu i društvenim mrežama. 2017.je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama.

Do sada je održala više od 450 samostalnih predavanja o bezbednosti dece na internetu i društvenim mrežama širom Republike Srbije za učenike i roditelje osnovnih škola (Beograd, Bogatić, Žabalj, Trstenik, Novi Sad, Temerin, Srbobran, Velika Plana, Vrnjačka banja, Loznica, Šabac, Požarevac, Čačak, Osečina, Mionica, Knjaževac, Novi Pazar, Topola, Smederevo, Inđija, Malo Crniće, Banja Koviljača, Kučevo, Lapovo, Bačka Palanka, Lajkovac, Kikinda, Kraljevo, Prijepolje, Debeljača, Kostolac, Golubac…).

Takođe, održala je više predavanja i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj.

Učestvovala je kao govornik na velikom broju stručnih i naučnih konferencija, javnih tribina i diskusija iz oblasti bezbednosti na internetu.

Direktor je konferencije ,,Bezbednost dece na internetu”, održane u Privrednoj komori Srbije 2019.godine uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Odeljenja za Viskotehnološki kriminal MUPa, Ministartsva prosvete, Ministarstva za telekomunikacije, UNICEFa, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu…

Autor je knjige ,,Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje’’ koja je objavljena 2019. godine. Do danas je štampana u tri izdanja (gotovo 2000 roditelja je ima na svojim policama za knjige).

Na osnivanju Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost u martu 2021.godine održala je predavanje poslanicima u Skupštini Republike Srbije.

Od 2016 – 2019. obavljala je funkciju Predsednika Nadzornog odbora Udruženja ,,IT veštak”

Namlađi je i najduži po stažu stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011.godine.

Bila je Ambasador Srbije inicijative ,,Justuce Initiative” iz Švajcarske na evropskom projektu zaustavljanja seksualne eksploatacije dece na internetu.

Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na internetu. Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja.

Dobitnik je priznanja Udruženja E-razvoj za 2019.godinu za: “Veliko dosadašnje lično zalaganje i doprinos u promociji razvoja informacionog društva Republike Srbije”.

Njeni seminari ,,Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece” i ,,Štetan uticaj video igrica” akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Srbije u nekoliko navrata.