Sa početkom drugog polugodišta, nastavljena je i realizacija projekta edukacije o bezbednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama.

Predavanja smo realizovali u dve najveće osnovne škole u opštini Inđija – OŠ ,,Dušan Jerković” i OŠ ,,Jovan Popović”. Predavanjima su prisustvovali učenici od petog do osmog razreda, kao i nastavni kadar i predstavnici PP službe koji su dobili koriste savete i alate koji se odnose na bezbedno ponašanje učenika na internetu.

U Smederevu u Regionalnom Centru za stručno usavršavanje organizovana su četiri predavanja za učenike sledećih škola iz Smederava: OŠ ,,Dositej Obradović”, OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ ,,Dr Jovan Cvijić” i OŠ ,,Dimitrije Davidović”.

Takođe, u okviru obeležavanja Dana bezbednog interneta koji se obeležava svake godine u februaru, projekat predavanja je sproveden u Beogradu u Osnovnoj školi ,,Arčibald Rajs” na opštini Palilula.

Sva predavanja su bila kreativna i interaktivna i prilagođena generacijama koje rastu i sazrevaju sa, uz i ispred laptopova i android telefona ali i nastavnicima i timovima za prevenciju vršnjačkog nasilja. Učenicima je poslata važna poruka mladim generacijama koji su to rizici i opasnosti koje mogu da im se dese ako nesmotreno koriste društvene mreže.

Kako bi se sprečila moguća zloupotreba dece i mladih, potrebno je naučiti ih i usmeriti da postanu svesni kako da zaštite sebe i svoju privatnost na mreži. Decu treba uputiti u bezbednosnu kulturu korišćenja interneta i popularnih društvenih mreža. Treba da razvijaju zdrave virtuelne identitete, da nauče kako da sačuvaju svoju privatnost, da se što manje izlažu rizicima u virtuelnom svetu, da nauče da razlikuju korisne i istinite informacije od lažnih i neproverenih.

Ovim prilikom zahvaljujemo se na poverenju i kvalitetnoj saradnji!

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju i želite da u vašoj instituciji održimo predavanja o bezbednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama, pozivamo vas da nam pišete na mejl jonev.katarina@gmail.com

Realizovana predavanja o bezbednosti dece na internetu – februar 2023.godina