Nakon 35 gradova u Republici Srbiji i 4 grada u Bosni i Hercegovini, predavanja o bezbednosti dece na internetu su organizovana i u Crnoj Gori, u opštini Pljevlja.

Opasnosti koje vrebaju na internetu kao što su: internet predatori, neprimeran sadržaj, sekte na društvenim mrežama, lažne humanitarne akcije,digitalno nasilje, zloupotreba fotografija, izazovi na TikTok-u, dali su podstrek da se organizuju predavanja i u Pljevljima.

Predavanja za roditelje su održana u sali Gimnazije ,,Tanasije Pejatović”. Roditelji su pokazali izuzetno interesovanje za predavanje jer su svesni koliko vremena njihova deca provode ispred mobilnih telefona kao i opasnosti koje vrebaju najmlađe, a posebno učenike osnovnih škola koji su najranjivija i najaktivnija grupa korisnika interneta i društvenih mreža.

Za učenike više osnovnih škola sa teritorije opštine Pljevlja predavanje je održano u dupke punom Centru za kulturu. Deca su aktivno učestvovala u predavanju i dobili su brošuru sa savetima kako da prepoznaju opasnosti i budu bezbedni na internetu koja je specijalno rađena za ovu priliku.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo Opštini Pljevlja.

Posebnu zahvalnost dugujemo Milici Sekulić (Sekretarijat za društvene delatnosti, Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti) koja je prepoznala značaj ove teme i koja je najzaslužnija što su predavanja održana u Pljevljima.

REALIZOVANA PREDAVANJA O BEZBEDNOSTI DECE NA INTERNETU U CRNOJ GORI