Realizacija projekta bezbednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama.

Predavanja smo realizovali u osnovnoj školi ,,Petar Kocić” u opštini Inđija kao i u muzičkoj školi ,,Marko Trajčević” u Lazarevcu.

Početkom marta ukupno 6 predavanja je održano u dve osnovne škole u Lajkovcu – u OŠ ,,Mile Dubljević” i u OŠ ,,Dimitrije Tucović” (Jabučje).

Predavanjima su prisustvovali učenici od petog do osmog razreda, kao i nastavni kadar i predstavnici PP službe koji su dobili koriste savete i alate koji se odnose na bezbedno ponašanje učenika na internetu.

U Knjaževcu u Regionalnom Centru za stručno usavršavanje organizovana su predavanja za učenike sledećih škola iz Knjaževca: OŠ ,,Dubrava”, OŠ ,,Mladost”, OŠ ,,Vuk Karadžić” I OŠ ,,Dimitrije Todorović Kaplar”. Predavanju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz policijske stanice u Knjaževcu.

Takođe, u Beogradu u Osnovnoj školi ,,Lazar Savatić” u opštini Zemun održana su tri predavanja za učenike.

Sva predavanja su bila kreativna i interaktivna i prilagođena generacijama koje rastu i sazrevaju sa, uz i ispred laptopova i android telefona ali i nastavnicima i timovima za prevenciju vršnjačkog nasilja. Učenicima je poslata važna poruka mladim generacijama koji su to rizici i opasnosti koje mogu da im se dese ako nesmotreno koriste društvene mreže.

Kako bi se sprečila moguća zloupotreba dece i mladih, potrebno je naučiti ih i usmeriti da postanu svesni kako da zaštite sebe i svoju privatnost na mreži. Decu treba uputiti u bezbednosnu kulturu korišćenja interneta i popularnih društvenih mreža. Treba da razvijaju zdrave virtuelne identitete, da nauče kako da sačuvaju svoju privatnost, da se što manje izlažu rizicima u virtuelnom svetu, da nauče da razlikuju korisne i istinite informacije od lažnih i neproverenih.

Ovim prilikom zahvaljujemo se na poverenju i kvalitetnoj saradnji!

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju i želite da u vašoj instituciji održimo predavanja o bezbednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama, pozivamo vas da nam pišete na mejl jonev.katarina@gmail.com

REALIZOVANA PREDAVANJA O BEZBEDNOSTI DECE NA INTERNETU U MARTU 2023.