Na zajedničkom sastanku dva Rotary kluba – Zemun i E-klub, Katarina Jonev je članovima Rotary zajednice održala predavanje na temu bezbednosti na interentu sa posebnim osvrtom na internet zavisnost.

Bilo je zadovoljstvo biti gost kluba rotarijanaca. 

Hvala Rotary klubu Zemun, klubu sa dugom tradicijom i renomeom, na pozivu da održim predavanje kao i na srdačnom gostroprimstvu. 

Predavanje u Rotary klubu Zemun