Na Međunarodni dan deteta, u sredu 20. novembra u prepunoj sali Privredne komore Srbije održana je konferencija Bezbednost dece na internetu.

Organizator konferencije je Katarina Jonev, višegodišnji edukator na temu bezbednosti dece na internetu i autor knjige Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje. Otvarajući konferenciju, Jonev je istakla da kvalitetnom edukacijom i aktivnim delovanjem svih članova društva možemo da zaštitimo decu od opasnosti na internetu.

Izazovi digitalnog doba

– Internet je doneo velike prednosti i olakšao svakodnevnu komunikaciju i funkcionisanje društva u celini. Naša deca se rađaju, žive, odrastaju, sazrevaju u digitalnom dobu. Moramo da ih uputimo na razvijanje digitalnih veština i digitalne pismenosti, ali i da im objasnimo kako da pravilno koriste internet i koje sve opasnosti vrebaju. Drago mi je da je veliki broj roditelja prisutan, kao i prosvetni i medicinski radnici. Ideja za organizovanje ove konferencije nastala je kao objektivna potreba društva da zaštitimo decu i proširimo svest o posledicama zloupotrebe digitalnih medija i pružimo informacije o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta, potencijalnim rizicima i načinima bezbednog korišćenja digitalnih medija, kao i da podignemo svest o opasnostima na internetu – istakla je Katarina Jonev.

Na konferenciji su o ovom izuzetno aktuelnom pitanju, govorili sa stanovišta struke eminentni stručnjaci iz svojih oblasti. Dunja Simić, glavni koordinator programa Osnovi bezbednosti dece u Ministarstvu unutrasnjih poslova, master psiholog sa višegodisnjim iskustvom u radu sa decom i mladima je govorila o značaju edukacije dece i roditelja i predstavila aplikaciju ,,osnovi bezbednosti dece’’ koju je MUP razvio. Simić je istakla da je edukacija ključ kada je reč o opasnostima na internetu.

Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnoloskog kriminala u Sluzbi za borbu protiv organizovnog kriminala UKP, naglasio je da roditelji ne treba da kače fotografije svoje nage dece, jer takve fotografije mogu da budu zloupotrebljene.  Takođe, Vujić je istakao da pojedine grupe koje kače prepiske dece sa predatorima i pedofilima ne čine uslugu već ometaju službenu istragu i otežavaju rad policije.

Ispred Republičkog zavoda za socijalni rad, Slavica Milojević je naglasila da je najvažnije sa decom izgraditi odnos poverenja od najranijeg uzrasta.

– Sve češće čujem izraz “Ja sam svom detetu prijatelj” što je pogrešno. Vi treba da budete detetu roditelj, a prijatelje će naći među svojim vršnjacima – objašnjava Milojevićeva.

Nacionalni kontakt centar

Ispred Ministarstva za turizam, trgovinu i telekomunikacije Dženana Rudonja je istakla da nasilje na internetu, neprimereni sadržaj, krađu identiteta, uznemiravanje, pretnje i ucene mogu da se prijave Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internet una broj telefona 19833.
– Građani mogu da problem prijave Centru na broj telefona 19833, a mi ćemo proslediti adekvatnim nadležnim organima sa kojima imamo odličnu saradnju- rekla je Dženana Rudonja.

Na panelu je ispred UNICEF-a učestvovala Vesna Dejanović koja vodi program dečije zaštite u ovoj organizaciji, kao i Mihreta Fejzula angažovana u Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasinja i diskriminaciju, u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Maja Raković, ispred Biroa za sprečavanje trgovine ljudima je istakla da su u porastu slučajevi vrbovanja na internetu i da su deca najčešće mlade devojke.

Bezbednost, pre svega

Na konferenciji su se o ovom izuzetno aktuelnom pitanju, govorili sa stanovišta struke pedijatar Mirjana Mićović, psiholog Vanja Bokun Popović koje su se dotakle teme internet zavisnosti, kao i fizičkih i zdravstvenih posledica preterane upotrebe kompjutera i mobilnog telefona. Novinar Vesna Čarknajev, se iz novinarske perspektive osvrnula da izveštavanje medija o bezbednosti dece na internetu i dodala da je nužno da i mediji više plasiraju edukativne tekstove iz ove oblasti. Pažnja mora biti fokusirana više i na podizanje svesti deci i mladima koji imaju tendenciju da razviju potencijalnu zavisnost od interneta.  Iz ugla stručnjaka za internet bezbednosti prisutnima su se obratili Mirko Mirković kao i Dušan Berdić.

Tokom konferencije је održana i promocija knjige Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje autora Katarina Jonev.