Zdravstveni savet Srbije http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs je na osnovu člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Sl. Glasnik RS”, broj 26/19) doneo odluku o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 28.12.2018. godine (broj: 153-02-3645/2018-01) u julskom roku 2019. godine.

Između ostalih, Zdravstveni savet Srbije je akreditovao pod evidencionim brojem D-1-927/19 predavanje na temu Internet zavisnosti. Predavač je Katarina Jonev.

Poput drugih oblika zavisnosti (nikotin, narkotici, alkohol, kockanje…) i zavisnost od interneta stvara negativne posledice po pojedinca i njegovu okolinu.

Šta se zapravo podrazumeva pod pojmom internet zavisnost? To je klinički poremećaj sa velikim negativnim posledicama na funkcionisanje ličnosti. Manifestuje se kao stanje u kome pojedinac doživljava aktivnosti na internetu (i-ili igranje video igrica) kao najveće životno zadovoljstvo. 

Upotreba interneta postaje najdominantnija životna aktivnost koja sve ostale društvene aktivnosti stavlja po strani. Smatra se da na svetu čak do 50% korisnika interneta pokazuje preterano ili štetno korisničko ponašanja. Ovo je alarmantan podatak. 

Predavanje je namenjeno medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima svih profila, ali i učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim nastavnicima i roditeljima i svim zainteresovanim građanima.

Zdravstveni savet Srbije je stručno, savetodavno telo formirano na osnovu čl.151-155 Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Članove Zdravstvenog saveta Srbije bira Narodna skupština Republike Srbije iz redova eminentnih stručnjaka iz oblasti zdravstvene zaštite, stomatološke zaštite, strukovnih udruženja lekara i SANU.

PRVO PREDAVANJE ODRŽANO JE U OPŠTOJ BOLNICI U LOZNICI. Na stručnom predavanju na temu Internet zavisnosti održanom sredinom septembra prisustvovalo je oko 70 medicinskih radnika.  

Zdravstveni savet Srbije akreditovao stručno predavanje o internet zavisnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *