U 23. godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi, u 25-oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Završila je dve godine doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti, a od oktobra 2018. je doktorant Fakulteta političkih nauka. Master rad pod nazivom ”Sajber bezbednost i međunarodni odnosi” bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Uz konstantno obrazovanje i usavršavanje, od 2015. godine se aktivno bavi se politikama sajber bezbednosti. Do septembra 2019. objavila je 45 naučnih radova. Rezultate svojih istraživanja objavila je u nacionalnim časopisima kategorizacije M51 i M52 (časopisi: Međunarodna politika, Bezbednost, Žurnal za kriminalistiku i pravo, Ekologika, Tehnika), zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih konferencija. Problematika kojom se bavi u svom istraživačkom radu je sprega međunarodnih odnosa, međunarodna regulativa i sajber prostora, odnosno sajber bezbednost. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi konkretno temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.

Od 2016. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na Internetu i društvenim mrežama. 2017.je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama.

Do sada je održala oko 200 samostalnih predavanja između ostalog u:

 1. Opština Bogatić – 6 osnovnih škola, 1 srednja škola – 15 predavanja
 2. Opština Žabalj – prostorije Skupštine opštine, 4 osnovne škole po 2 predavanja – 9 predavanja
 3. Opština Trstenik – prostorije Skupštine opštine
 4. Novi Sad – Spens, Udruženje građana Novog Sada
 5. Opština Zemun, Beograd – u organizaciji Roditeljskog saveta opštine Zemun
 6. Međunarodni odbojkaški kamp Vladimira Grbića
 7. Rukometni klub Novi Beograd
 8. Opština Velika Plana – Dom kulture
 9. Opština Čukarica, Beograd – 2 osnovne škole po 2 predavanja, izrada brošure, predavanje u sali Skupštine opštine
 10. Vrnjačka banja – Regionalni centar za usavršavanje – predavanje za 270 direktora srednjih i osnovnih škola Republike Srbije
 11. Grad Loznica – 15 osnovnih škola, 4 srednje škole – 29 predavanja
 12. Opština Srbobran – 4 osnovne škole, 1 srednja škola – 10 predavanja
 13. Grad Šabac – Centar za stručno usavršavanje, prisutni učenici 6 osnovnih škola
 14. Grad Požarevac – Dom kulture
 15. Opština Temerin – 4 osnovne škole, 1 sredna škola – 9 predavanja
 16. Grad Čačak – 3 osnovne škole, 3 predavanja u Centru za stručno usavršavanje
 17. Opština Osečina – 2 osnovne škole
 18. Novi Pazar – 11 osnovnih škola, 3 srednje škole, 1 gimnazija – 15 predavanja
 19. Opština Topola – 3 osnovne škole
 20. Međunarodni rukometni kamp Ratko Nikolić – Vrnjačka banja
 21. Fudbalski kamp Dejana Stankovića – Zlatibor, Kopaonik – 8 predavanja
 22. Sarajevo – Bosna i Hercegovina
 23. Mostar – Bosna i Hercegovina

Autor je knjige ,,Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje’’.

Namlađi i najduži po stažu je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011.godine.

Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na Internetu.

Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja.

Dobitnik je priznanja Udruženja E-razvoj za 2019.godinu za: “Veliko dosadašnje lično zalaganje i doprinos u promociji razvoja informacionog društva Republike Srbije”