DA LI JE EDUKACIJA DOVOLJNA ZA EFIKASNU ZAŠTITU? – DA!

 Aktivnosti koje nam je omogućio sajber prostor su mnogobrojne. Internet je postao vitalan za društveni, kulturološki, sociološki, ekonomski razvitak. Prednosti učenja na daljinu, brza međukontinenantalnu komunikaciju, efektivno poslovanje putem Interneta i razvoj državne ekonomije, otvaranje novih radnih mesta uz razvoj IT sektora, su svakako veliki benefiti, kao I činjenica da se u roku od samo nekoliko sekundi klikom na tastaturi mogu dobiti sve informacije koje su nam u trenutku potrebne, olakšali su funkcionisanje društva.

Svet je umreženiji i povezaniji nego ikada, jer Internet je nadnacionalan – u sajber prostoru ne postoje granice, bar ne one fizičke. Internet je promenio načine na koje preduzeća posluju, vlade funkcionišu, ljudi žive, mladi razmišljaju. ‘’Mreža svih mreža’’ je trebala da nam osigura bolju, mirniju budućnost. Međutim, u stvarnosti to nije tako.

Digitalna tehnologija prožela je svakodnevicu ljudi širom planete, a digitalni mediji postali su sveprisutni, najrasprostranjeniji i najmoćniji mediji. Upotreba digitalnih platformi – odnosno popularnih socijalnih mreža (Twitter, Facebook, Instagram, SnapChat…) obuhvata sve veći broj ljudi, kao i sve mlađe korisnike. Prema raspoloživim podacima, među korisnicima Interneta, na globalnom nivou, nalazi se približno jedna trećina onih koji su mlađi od 18 godina.

Činjenica je da sve više živimo dva paralelna života – jedan stvaran, realan a drugi virtuelni. Društvene mreže su postale značajan deo života ljudi, naručito mladih.

Postoji mnogo pozitivnih aspekata društenih mreža – održavanje komunikacije sa ljudima koji ne žive u našoj blizini, sa prijateljima koji žive u inostranstvu, mogućnost dobijanja odnosno razmena informacija u kratkom roku, promocija, mogućnost zarade. Po nekim istraživanjima, mladi razvijaju komunikacione veštine i unapređuju znanje engleskog jezika što su benefiti.

Sa druge strane, postoji veliki broj negativnih strana koje moramo uzeti u obzir kada pričamo o društvenim mrežama a koje targetiraju naručito mlade. Sve rašireniji oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, zatim dečija pedofilija, sajber bullying odnosno sajber maltretiranje, vršnjačko nasilje i vređanje, su samo neke od negativnih aktivnosti.  Kao što sa uzrastom raste učestalost aktivnog korišćenja Interneta,  digitalnih uređaja i učestalost rizičnog ponašanja, tako raste i učestalost digitalnog nasilja i broj učenika koji su u njega uključeni.

Stoga je Cyber Atis tu – da zajedničkim radom kroz edukaciju i radionice sa našim sugrađanima i roditeljima radimo na zaštiti dece i mladih od loših strana Interneta.

Aktivnim pružanjem podrške i saradnjom sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim organizacijama u učestvujemo u izgradnji kapaciteta za uspešno sprovođenje edukacije na temu zaštite dece i mladih na Internetu i društvenim mrežama, u borbi protiv vršnjačkog nasilja, borbi protiv trgovine belim robljem i narkotika putem Interneta.

Organizujemo samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama, radionice, seminare, savetovanja, projekate, i slične akcije u cilju opšteg unapređenja znanja iz onlasti informacione bezbednosti dece i mladih u skladu sa zakonom i radimo na podizanju svesti o opasnostima na Internetu.

Neinformisanost i neznanje više nisu i ne mogu biti izgovor!