Projekat Cyber Atis nastao je tokom 2017.godine sa ciljem promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, kao i paralelno pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža.

Sve rašireniji oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, zatim dečija pedofilija, sajber bullying odnosno sajber maltretiranje, vršnjačko nasilje i vređanje, su samo neke od negativnih aktivnosti.  Kao što sa uzrastom raste učestalost aktivnog korišćenja Interneta,  digitalnih uređaja i učestalost rizičnog ponašanja, tako raste i učestalost digitalnog nasilja i broj učenika koji su u njega uključeni.

Učenike treba informisati šta se smatra digitalnim nasiljem, i da se ono, isto kao i drugi oblici nasilja u školi, neće tolerisati. Nužno je sistematski raditi na senzibilisanju učenika i razvijanju svesti o negativnim posledicama zloupotrebe digitalnih medija. Informacije o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta, potencijalnim rizicima i načinima bezbednog korišćenja digitalnih medija neophodno je učiniti vidljivim i dostupnim svim učenicima (kroz obavezan nastavni plan i program), nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi, ali takođe i roditeljima.

S obzirom na povezanost digitalnog nasilja i klasičnih oblika školskog nasilja, preduzimanje sistematskih preventivnih mera za smanjivanje klasičnih oblika vršnjačkog nasilja doprinelo bi i smanjenju digitalnog nasilja. Nužno je kroz predavanja ukazati na na preventivne mere koje bi trebalo preduzeti pre nego što se digitalno nasilje dogodi koje bi mogle da utiču na dalji razvoj učenika.

Na dnevnoj bazi beleži se i učestalost problema digitalnog uznemiravanja (vršnjačko sajber nasilje, otvaranje lažnih profila, vređanje, objave kompromitujućeg materijala, pretnje…), ali i mnogo ozbiljnijih prestupa kao što je umnožavanje ili plasiranje pornografskog materijala.

Zaštita dece i mladih na internetu postaje goruće pitanje, kako na globalnom nivou, tako i u Srbiji! Sa novim rizicima u sajber svetu, deca često nisu u mogućnosti da se suoče sama. Naglasak mora biti na edukaciji, kako dece tako paralelno i roditelja!

KOME SU NAMENJENA PREDAVANJA?

Cilj projekta je promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža. Takođe, cilj nije da se roditelji i deca zastrše već da uoče prednosti osnovne IT pismenost, značaj razvijanja poverenja, ali i da prepoznaju problem i način kako da ga reše.

Program ‘’Cyber Atis’’ namenjen je promovisanju kulture ponašanja i bezbednosti dece na Internetu.

Naša delatnost je organizovanje prezentacija, tribina, predavanja i to:

  1. Deci, roditeljima, i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama
  2. Saradnja sa gradovima, lokalnim samoupravama i zajednicama u cilju organizacije i održavanja predavanja
  3. U školama sa različitim edukativnim sadržajem,
  4. U društveno odgovornim državnim preduzećima, firmama, korporacijama
  5. Specijalizovana predavanja za sportska društva i sportske klubove
  6. Saradnja sa kampovima za decu i mlade
  7. Iniciranje i učestvovanje u različitim projektima

*Moguće je organizovanje individualnih i porodičnih konsultacija