Da bi se pristupilo nalogu na društvenoj mreži potrebno je uneti lozinku. Lozinku pravimo mi korisnici. Posebno je bitno detetu objasniti značaj koje lozinke imaju. Odabir dobre lozinke je jedna od najveća zaštita koju sebi (ali i deci) možemo obezbediti na internetu.

Preporuke

Svaka društvena mreža, ali i svaki IT ekspert, preporučuju da šifre odnosno lozinke budu što komplikovanije i unikatnije, da se kombinuju velika i mala slova, brojevi i simboli. Veoma je bitno da se izbegavaju lako pogađajujući termini kao što su ime i prezime, imena članova porodice, nadimak, godište, datum rođenja, ime psa, omiljeni fudbalski tim, ime najdražeg junaka iz Diznijevih crtanih filmova. Što je komplikovanija šifra – teže je zlonamernicima da zaposednu profil. Šifre poput niza ,,12345678’’ su dobre za wi-fi konekcije u kafićima, ali ne i za vaše dete. Čak 5% svetske populacije koristi baš ovaj niz, što je pogrešno, ali i prelako za zloupotrebu.

Ljudi koji koriste uobičajene kratke fraze i imena kao lozinke dovode sebe u opasnost da im one budu hakovane ili zloupotrebljene.

Zašto uprkos upozorenjima ljudi kreiraju jednostavne šifre? Deo odgovora može se naći i u lenjosti za smišljanje lozinke koja bi bila komplikovanija, u brzini dok se kreira nalog a delom ritam života i sve što moraju od informacija da pamte svakog dana, ne žele pamtiti i nasumičan red slova, brojki i dijakritičkih znakova. Velika greška!

Šta treba uraditi?

Kratke i uobičajne lozinke najlakše su za otkrivanje i probijanje. A kako je glavni zadatak lozinki upravo da zaštiti našu privatnost, naše podatke i prepiske, naše mejlove i profile, zaista bi trebalo da se malo više potrudimo kada je u pitanju njihovo kreiranje.

Komplikovane lozinke, sastavljene od nasumično odabranih velikih (A-Z), i malih slova, (a-z),  znakova interpunkcije  (!@#$%^&*()), brojeva (0-9) kao i reči koje nije lako pogoditi, se teže pamte, ali su delotvornije. Preporuka je da se na različitim društvenim mrežama koriste drugačije lozinke, upravo zbog bezbednosti. Vaše dete ne treba da čuva svoju lozinku u telefonu, jer u slučaju da dođe do krađe, neko će moći da pristupi njegovim profilima, informacijama i podacima.

Kako treba da izgleda šifra? Stručnjaci preporučuju da ima između 12 i 15 karaktera i da uključuje kombinaciju velikih i malih slova, znakova interpunkcije i brojeve.

(na primer, pandolino2000 je jednostavna lozinka, ali napisana po instrukcijama kao panDa20lin!o00 je dovoljno komplikovana, složena i teška za provaljivanje.

,,Menadžeri za lozinke” su softveri uz pomoć kojih možete da kreirate šifre. Dobro i korisno  rešenje može biti i aktiviranje duple autentifikacije.

Komunikacija sa decom je ključ!

Kada je reč o deci i njihovim profilima na društvenim mrežama, bitno je da im objasnite značaj lozinke kao i da ih usmerite kako da je kreiraju.

Ujedno, apsolutno je nužno detetu objasniti da svoju lozinku ne govori nikome i da je ne ostavlja zapisanu na vidljivim mestima, na primer u školskoj svesci! Lozinka se ne govori ni drugarima, nastavnicima, komšijama, rođacima.

Koliko je samo u Srbiji poznato javnosti slučajeva da je drugarica dala drugarici lozinku samo da joj nešto proveri na brzinu, a kako se to završilo? Uglavnom svađom, fizičkim kontaktom i prekidom prijateljstva. Znate šta još može da uzrokuje problem? Ako simpatija vašeg deteta želi da ima njegovu ili njenu šifru.

Dakle, naučite dete da je šifra samo njegova, da može da je kaže samo vama i nikome više!

I jako bitno  – deca često koriste javne kompjutere (u Internet kafeima, u školama, kod drugara…) da bi se ulogovali odnosno da bi pristupili svojim profilima na društvenim mrežama. Objasnite detetu da treba da stekne naviku da se izloguje odnosno odjavi sa svojih naloga nakon što završi sa upotrebom kompjutera. Sledeća osoba koji sedne za taj računar će možda iz radoznalosti ili zlobe iskoristiti trenutak nepažnje i pročitati sve poruke i komunikacije, slaće kontaktima vašeg deteta ružne poruke, moći će da zloupotrebi slike ili da piše ružne komentare.

Kako treba da izgleda lozinka na dečijem nalogu?