Program predavanja i edukativnih predavanja na temu zaštite dece na Internetu uspešno je do sada sproveden u:

 1. Opština Bogatić

/ 6 osnovnih škola, 1 srednja škola – 15 predavanja/

 1. Opština Žabalj

/prostorije Skupštine opštine/

 1. Opština Trstenik

/prostorije Skupštine opštine/

 1. Novi Sad

/Spens, Udruženje građana Novog Sada/

 1. Opština Zemun, Beograd

/u organizaciji Roditeljskog saveta opštine Zemun/

 1. Međunarodni odbojkaški kamp Vladimira Grbića
 2. Rukometni klub Novi Beograd
 3. Opština Velika Plana

/Dom kulture/

 1. Opština Čukarica, Beograd

/2 osnovne škole po 2 predavanja, izrada brošure, predavanje u sali Skupštine opštine/

 1. Vrnjačka banja

(Regionalni centar za usavršavanje – predavanje za 270 direktora srednjih i osnovnih škola Republike Srbije)

 1. Grad Loznica

/15 osnovnih škola, 4 srednje škole – 29 predavanja/

 1. Opština Srbobran

/4 osnovne škole, 1 srednja škola – 10 predavanja/

 1. Grad Šabac

(Centar za stručno usavršavanje, prisutni učenici 6 osnovnih škola)

 1. Grad Požarevac

(Dom kulture)

 

Reference

 

I Predavanja na temu sajber bezbednosti

 

 • Konferencija ”Nova Energija”, Kopaonik
 • ‘’Sajber ratovanje’’, Pravni fakultet u Beogradu u organizaciji Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose
 • Konferencija New Diplomacy Forum, ‘’Uticaj socijalnih mreža na odnose između država’’, Skupština Srbije
 • Konferencija ‘’The New Age’’, Viša elektrotehnička škola Nikola Tesla, Beograd
 • ”Sajber terorizam – studija slučaja Islamske države” Pravni fakultet u Beogradu u organizaciji Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose

 

II Zaštita dece i mladih na Internetu

 

 • Youth digital business forum, ”Koliko smo zapravo sigurni u sajber prostoru?” Skupština Srbije
 • Konferencija Teen Talk, organizator Color Press Group, panel posvećen vršnjačkom nasilju na Internetu za više od 200 srednjoškolaca iz Novog Sada, amfiteatar Sportske hale Spens

http://bit.ly/2vv1xSL

 • Tribina u organizaciji Gradske opštine Savski Venac i Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Savski venac, posvećena roditeljima i nastavnicima škola o problemima digitalnog nasilja i zloupotrebe dece na Internetu
 • Radionice za srednjoškolce na temu zaštite na Internetu, u organizaciji Kancelarije za mlade grada Beograda
 • Naučna konferencija u organizaciji Ombudsmana AP Vojvodina ”Šest meseci od početka primene zakona o nasilju u porodici”, tema: ”Zaštita dece i mladih na Internetu”
 • Okrugli sto na temu vrsnjackog nasilja u organizaciji portala Telegraf.rs

http://www.telegraf.rs/vesti/srbija/2922555-telegraf-tribina-najmladje-dete-u-srbiji-na-fejsbuku-ima-samo-4-godine-ne-smemo-da-dozvolimo-da-danas-postane-zrtva-nasilja-na-internetu-video

 

III Naučne konferencije

 

 • Međunarodna naučna konferencija, tema rada ‘’Zaštita sajber prostora kroz Povelju UN’’, Tivat
 • Svečana Akademija IBSSA Police, tema ‘’Sajber terorizam kao bezbedonosni izazov’’, Beograd
 • Naučni skup Škole nacionalne odbrane Vojne Akademije, rad na temu sajber rata, Beograd
 • Konferenciji Digitalna forenzika, tema ‘’Sajber kriminal’’, Beograd
 • Naučna konferencija ”Dani Arčibalda Rajsa”, Policijska Akademija, tema: ”Sajber terorizam i posledice”, Beograd
 • Naučna konferencija ”Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene”, tema:”Ekološke posledice sajber napada: stvarno i moguće”, Beograd
 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije ZITEH 2016, tema ‘’Opasnost od kiber terorizma’’, Beograd
 • Vojna Akademija, naučni skup ”Srbija i strategijska raskršća”, tema ”Globalni džihadizam – teorijski kontekst i alternativni pristup suprostavljanja pretnji”, Beograd
 • Institut za strategijska istraživanja, Vojna Akademija, Univerzitet odbrane, okrugli sto ”Hibridno ratovanje”, tema ”Uticaj terorista na mlade na Internetu”
 • Međunarodna naučna konferencija ”Ciljevi održivog razvoja”, tema ”Sajber terorizam i potencijalne posledice po životnu sredinu”, Beograd
 • Međunarodna naučna agrobiznis konferencija, BIST, moderator panela ”E-turizam i značaj socijalnih mreža za promociju turizma u Srbiji”, Vrnjačka Banja
 • 10th International Scientific Conference  “Freedom and security in real and syber space”, tema ‘’Sajber terorizam – nov bezbedonosni izazov 21.veka’’

 

 

IV Naučni radovi

 

Zbornici sa naučnih konferencija:

 

 • 6th International scientific conference ‘’The power of knowledge’’, tema ”Cyber space and cyber weapons – new security challenges’’, Grčka
 • 3rd International conference ‘’New Functional Materials and High Techology’’, tema ‘’Ecological safety’’, Tivat
 • 3rd International conference ‘’New Functional Materials and High Techology’’, tema ‘’Protection of cyber space through United Nation Charter’’, Tivat
 • Škola nacionalne odbrane, naučni skup ” Koreni, raskršća i perspektive”, SORLOG, tema ”Sajber napadi i sajber rat kao nov strategijski izazov’’, Beograd
 • Konferencija Digitalna forenzika, ‘’Sajber kriminal kao nov međunarodni izazov’’, Beograd
 • Udruženje sudskih IT veštaka ZITEH 2016 tema‘’Opasnost od kiber terorizma’’, Beograd

 

Naučni časopisi:

 

 • Časopis ”Ecologica”, tema ”Ekološke posledice sajber napada – stvarno i moguće”
 • Časopis ‘’Ecologica’’, tema ‘’Sajber terorizam – i potencijalne posledice po životnu sredinu’’
 • Časopis ”Međunarodna Politika”, tema ”Aktivnosti Islamske države u sajber prostoru”, Institut za međunarodnu politiku i privredu,
 • Časopis Bezbednost, tema ”Sajber terorizam i upotreba sajber prostora u terorističke svrhe” Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Journal of Liberty and International affairs,  tema ‘’The influence of Islamic state on the global security’’

http://e-jlia.com/index.php?page=paper-details&id=paper_4_4

 • Journal of Liberty and International affairs, tema ”The role of the United States of America in the post-cold world: a global leader or hegemon?’’

http://e-jlia.com/index.php?page=paper-details&id=6_4

 • Časopis Međunarodna Politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu”, decembar 2017, – Izloženost dece terorističkom sadržaju na Internetu”
 • Časopis za kriminalistiku i pravo, Kriminalističko-policijska akademija, januar 2018. – ‘’Kiber napadi i Povelja Ujedinjenih nacija’’

 

 

V Mediji

 

Autorski tekstovi:

 

 • Politika, ‘’Strah od sajber terorizma’’

http://bit.ly/2tyUW8A

 • Politika, ‘’Šta je sajber terorizam’’

http://bit.ly/2tjrIzv

 • Politika ‘’Sajber regrutni centar ISISa’’

http://bit.ly/2tjTg7x

 • Politika ‘’Sajber dimenzija afere ‘’Panamski papiri’’

http://bit.ly/2u2MkL6

 • http://www.themarketforideas.com/terrorist-influence-on-children-in-cyberspace-a239/
 • Svet Kompijutera

http://www.sk.rs/2017/07/skin03.html

 • Diplomacy and Commerce magazine

http://www.diplomacyandcommerce.rs/online-terrorist-and-their-influence-on-children-and-youth/

Štampani mediji:

 • Lepota i zdravlje
 • Magazin ”Novi Magazin”
 • Magazin ”The Economist”
 • Časopis ”Geopolitika”
 • Časopis Afera
 • Dnevni list Politika

Intervjui:

 

http://www.diplomacyandcommerce.rs/katarina-jonev-the-cyber-face-of-terrorism/