Kancelarija za mlade opštine Čukarica u saradnji sa Strukovnim udruženjem sektora bezbednosti organizovala je završnu tribinu posvećenu zaštiti dece na internetu u Svečanoj sali opštine. Predavanje je održala Katarina Jonev, višegodišnji edukator na temu zaštite dece i mladih na Internetu.

Cilj projekta, u okviru kojeg su već održane četiri tribine, su predavanja i radionice putem kojih se promoviše sigurna upotreba Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali i paralelno pružanje pomoći roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaje društvenih mreža.

Na početku predavanja prisutne je pozdravio koordinator Kancelarije za mlade opštine Čukarica Filip Žugić, a zatim su se prisutnima obratili predsednik Udruženja Dejan Milutinović i generalni sekretar Marina Kostić

Edukator Katarina Jonev je ukazala na preventivne mere koje bi trebalo preduzeti pre nego što se bilo koji oblik digitalnog nasilja dogodi. Takođe je istakla da cilj edukacije nije da se učenici zastraše, već da uoče prednosti osnovne IT pismenosti, ali i da prepoznaju problem i način da ga reše.

Ceo tekst možete pročitati na linku: http://www.cukarica.rs/cir/novosti/zavrsna-tribina-o-zastiti-dece-na-internetu/

Tribina o zaštiti dece u Opštini Čukarica: ZAŠTITA DECE NA INTERNETU