Iako smo odavno zagazili u digitalnu eru, veliki broj odraslih u Srbiji nije digitalno pismen, jer ne poseduje sposobnosti kritičkog i bezbednog korišćenja tehnologije. Da situacija bude alarmantnija, grupi digitalno nepismenih građana pripada većina roditelja i prosvetnih radnika. Tako da, pred nama je važan zadatak, moramo hitno savladati gradivo digitalne pismenosti i popraviti statistiku ako želimo da zaštitimo decu od sajber nasilja!

Prema rezultatima jednog istraživanja, u kom su učestvovali roditelji i prosvetni radnici, 54% roditelja izjavilo je da ne poseduje odgovarajuće veštine korišćenja računara i interneta, 45% roditelja reklo je da ne zna dovoljno o digitalnom nasilju, 90% roditelja izjavilo je da smatra da je zadatak škole da ih upozna sa merama zaštite od digitalnog nasilja, a 63% njih reklo je da i školu treba osnažiti za suočavanje sa digitalnim nasiljem. Na ista pitanja, prosvetni radnici odgovorili su ovako. Polovina nastavnika priznalo je da ne poseduje odgovarajuće veštine računara i interneta, 47% njih reklo je da nije dovoljno informisano o digitalnom nasilju, 96% prosvetnih radnika izjavilo je da smatra da je zadatak škole da edukuje učenike o merama zaštite od digitalnog nasilja, a 63% nastavnika ocenilo je da škola nema dovoljno kapaciteta za suočavanje sa ovim problemom.

Verujemo da vam bavljenje ovim statističkim podacima nije zanimljivo, ali trenutna situacija toliko je poražavajuća i zabrinjavajuća da bi svako od nas trebao da ima to na umu i da da doprinos popravljanju statistike. Jer, kako ćemo naučiti decu bezbednom ponašanju na internetu i zaštiti ih od sajber nasilnika, ako sami nismo dovoljno digitalno pismeni?

Digitalna pismenost kao preduslov!

Ne moramo baratati raznim računarskim programima, ali moramo biti digitalno pismeni.

Iako mnogi misle da digitalna pismenost predstavlja poznavanje različitih računarskih programa i alatki (Windowsa, Worda, Exela…), to nije tačno. Ove dve kompetencije čak ne moraju biti u uzročno-posledičnoj vezi. Postoje osobe koje su totalno nezainterosovane za inovacije na polju informatike, a koje su digitalno pismene. Sa druge strane, i među vrsnim infromatičarima ima digitalno nepismenih. Digitalna pismenost podrazumeva vođenje računa o digitalnom identitetu, digitalnoj sigurnosti i digitalnoj komunikaciji i posedovanje digitalne emocionalne inteligencije. A predstavlja ključnu veštinu 21. veka! Bez nje teško možete zaštititi sebe i svoje najmilije od sajber siledžija i predatora, od kojih internet bukvalno vrvi. Zato se vodite sledećim savetima!

Napravite paralelu između digitalnog i stvarnog identiteta

Imajte na umu da sadržaj koji neka osoba objavljuje ne mora ništa da govori o njenoj ličnosti. Psihopate i osobe sa lošim namerama na svom profilu na društvenoj mreži mogu imati isključivo primerene objave. Uostalom, skoro svi predatori u početku šalju dobronamerne poruke potencijalnim žrtvama. Skrenite pažnu na to i svojim najmilijiama, pre svega deci, uz napomenu da ne prihvataju zahteve za prijateljstva i praćenja od nepoznatih ili osoba koje poznaju nedovoljno, samo iz viđenja.

Bezbedno se ponašajte

Izbegavajte rizična ponašanja na internetu, kako ne biste ugrozili svoju sigurnost u virtualnom i/ili stvarnom svetu. Pazite kakav sadržaj objavljujete i sa kim ga delite, ne učestvujte u grupnim diskusijama, ne šaljite lančane poruke, ali i zamolite prijatelje da vama ne šalju lančane poruke, ne objavljujte lične podatke, ne koristite lokaciju praćenja. Više informacija o bezbednom korišćenju interneta, potražite ovde http://stazenezele.com/10-pravila-ponasanja-na-internetu/. A sve ove navike usadite i svojoj deci.

Poštujte pravila komunikacije u sajber-prostoru

Ne koristite velika slova prilikom pisanja, komentari, poruke i objave napisane velikim slovom poistovećuju se sa vikanjem u razgovoru. I, kao što je već istaknuto, izbegavajte da učestvujete u grupnim diskusijama. Ako zbog završavanja nekog zadatka baš morate pristupiti sajber-zajednici ovog tipa, poštujte pravila koja vladaju unutar nje. Ali nikad ne iznosite podatke i lične stavove o nekome ili nečemu unutar grupe. Takođe, vodite računa da i vaša deca poštuju pravila komunikacije u sajber-prostoru.

Izgradite digitalnu emocionalnu inteligenciju

Kao u stvarnom svetu, važno je da posedujemo – i ispoljavamo emocionalnu inteligenciju i u virtualnom svetu. A pod digitalnom emocionalnom inteligencijom podrazumevamo rad na izgrađivanju dobrih onlajn-odnosa, ispoljavanje empatije i netolerisanje sajber-nasilja (uvredljvih sadržaja, ismevanja, pretnji…). Stoga, pazite kako se obraćate drugima i kako se drugi obraćaju vama. Ako primetite sajber-nasilje, ne ignorišite ga – nego ga prijavite ”Net patroli”. I, podstičite dete da čini isto.

Želite više znanja?

Ukoliko želite dodatno da edukujete sebe i svoje najmilije na ovom polju, mogu vam koristiti knjige koje se bave tematikom digitalne pismenosti. A, osim razgovorom i kroz lični primer, dete možete digitalno opismenjavati tako što ćete ga slati na tematske radionice. U svim razvijenim evropskim i svetskim zemljama, digitalno opismenjavanje odavno je ušlo u školski program. Nažalost, kod nas još uvek nije, pa moramo više da se bavimo digitalnim opismenjavanjem sebe i dece, kako bismo smanjili rizik od sajber nasilja.

Tekst je u celosti objavljen na sajtu: Šta žene žele.

Preduslov digitalne bezbednosti je digitalna pismenost!