Osnovna škola “Vera Blagojević” se nalazi u mestu Banja Koviljača. Škola je osnovana 1860. godine i nosi ime po narodnom heroju Veri Blagojević. Pored matične škole, nastava se održava i u 2 izdvojena odeljenju u Trbušnici i Koviljači.

Škola se nalazi u neposrednoj blizini centra Banje Koviljače, poznatog banjskog i turističkog mesta u Zapadnoj Srbiji u pograničnoj zoni sa BiH. Smeštena je u podnožju planine Gučevo, u blizini reke Drine.  Banja Koviljača se nalazi između Loznice, udaljene 6 km i Malog Zvornika koji je udaljen 18 km. Osnovna škola broji danas oko 500 učenika od prvog do osmog razreda.

Učenicima petog, šestog, sedmog i osmog razreda uz prisustvo nastavnika, školskog pedagoga i psihologa, direktora Dragana Gavrića, Katarina Jonev je održala predavanje na temu bezbednosti dece na Internetu i društvenim mrežama.

  • Hvala školi i hvala divnim učenicima na gostoprimstvu i što su pažljivo slušali predavanje koje se tiče njihove bezbednosti na društvenim mrežama. Većina njih ima profile, pre svega na Instagramu i jako je važno da čuju koje sve potenacijalne opasnosti vrebaju. Učenicima su podeljena i odštampana uputstva kako da pravilno podese svoje profile i naznačeno je kako da pravilno koriste društvene mreže. Zaštita dece i mladih na Internetu treba da bude prioritet u oblasti bezbednosti, jer iz dana u dan raste broj internet predatora i opasnosti koje vrebaju sa globalne mreže. Ali isto tako, važno je i informisati decu i mlade o postupcima koji se smatraju nedoličnim i nedopustivim na internetu. Blagovremeno moraju da saznaju koje sadržaje ne smeju da objavljuju i zbog čega sve može da snosi posledice. Naravno, borba protiv pedofilije na Internetu je stalni proces i deca su čula kome mogu da se obrate kao i kako da se zaštite u slučaju da ih predator kontaktira i pokuša da im naudi.
Predavanje u Banji Koviljači: BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU